top of page
bergama.jpg

Mimarlık felsefesine bakış açımız, içinde bulunduğumuz coğrafyada , zamana ve yerele ilişkin bir mimarlık üretmeye çalışmaktır. Bu üretim farklı ölçeklerde ve konularda mimari problemlere kendi bakış açımızdan geliştirdiğimiz mimari çözümleri içeriyor.

Ancak yapı üretmenin yanında, hayata, politikaya, işveren ilişkilerine, yapı yapma alışkanlıklarımıza, kentleşme reflekslerimize ve mimarlığın konusu gibi görünmeyen başka konuları da tasarım probleminin bir parçası haline getirmeye ve görünür kılmaya çalışıyoruz.

Özgür Bahattin Köylü- Mimar

  Tarafımızdan yapılan projelerin bir bölümü

- Çanakkale İl Merkezinde ve İlçelerinde birçok tescilli eski eser sivil mimari örneğinin projelendirme ve uygulaması

- Adatepe köyünde 15 adet eski eser tescilli yapı restorasyonu

Assos-Behramkale köyünde 6 adet eski eser tescilli yapı restorasyonu

Bozcaada ve Gökçeada 'da bir çok butik otel ve eski eser proje ve restorasyonu

- Gökçeada ; Bademli, Kaleköy, Dereköy ve  Zeytinli köylerinde rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri

Küçükkuyu beldesinde Molvalı  eski zeytinyağ fabrikası restorasyonu

Troya Tevfikiye eski eser caminin Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri 

Yeşilyurt köyünde 3  adet eski eser tescilli yapı restorasyonu

- Kilitbahir ve Seddülbahir köylerinde  taş  yapı projeleri 

Büyükhusun ve Ahmetçe köylerinde taş  yapı projeleri bkz

- Bergama Kurtuluş mahallesinde Taş Konak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri  bkz

Çanakkale Tarihi Er Hamamının Seramik Müzesi Rölöve ve Restorasyon Projeleri bkz                                                            

- Gelibolu Eski Tekel Binasının Atatürk Kültür Merkezine dönüştürülmesi  restorasyon projeleri bkz

- Gelibolu Eski Özel İdare binası rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri

- Bayramiç Eski Özel İdare binası rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri

Çanakkale Mimarlar Odası Binası rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri bkz

Çanakkale İnşaat Mühendisleri Odası rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri

- Çanakkale Sarıçay Palamut Deposu - GESTAŞ rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri

Gelibolu Tarihi Şengül Hamamı rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri bkz

Tarihi Çınarlı ve Yaylacık Köyü Camileri Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri

- Çanakkale Tarihi Yabancılar Otelinin(Hotel Des Etrangers) Restorasyon projeleri bkz

- Çanakkale Tarihi Avlulu Konak Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri bkz

Tarihi Bebekli Evlerin Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri – ÇASİAD bkz

Tarihi Yarımada’daki tüm tarihi çeşmelerin Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri

- Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki tüm tabya ve şehitliklerin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri bkz

- Eceabat Akbaş Şehitliği Mimari Proje Tasarımı ve Çevre Düzenleme Projesi

RESTORASYON PROJELERİ

Projelerimizde öncelikli hedef, binanın orijinal planlamasına ve kurgusuna en az müdahale ederek restorasyonu gerçekleştirmektir. Bina cepheleri korunarak, iç mekânlarda da orijinale mümkün mertebe sadık kalarak, binanın yeni işlevleri ve ihtiyaçları göz önünde tutularak restorasyon projelerimiz hazırlanmıştır.Ana ilke olarak binaların orijinal malzeme ve detaylarına sadık kalınarak  restorasyon uygulamaları gerçekleştirilmiştir.

Çanakkale Bebekli Evler

Bergama Taş Konak

Çanakkale Mimarlar Odası Binası

Çanakkale Avlulu Konak

YENİ TASARLANMIŞ

MİMARİ PROJELER

Büyükhusun Doğan Ökman Evi

Gelibolu Akbaş Şehitliği

Postacılar Nova Evleri- Kepez/Çanakkale

Çanakkale Belediye Binası Mimari Proje Önerisi

bottom of page