top of page

Bergama

Taş

Konak

Bergama Kurtuluş mahallesinde bulunan iki katlı kâgir yapı 19-20. yy yapı tarzındadır. Bina ana caddeden girilen orta sofalı ve arka bahçeli bir plan tipine sahiptir. İki katlı yapı, taş+tuğla kagir olarak imal edilmiş olup, +1.18 cm kotundaki zemin kat ve -1.15 kotundaki bahçe katından oluşmaktadır. Yapı Bergama geleneksel sivil mimari özelliklerini taşıyan tescilli bir binadır.

Bina, yığma taş+tuğla örgü olarak inşa edilmiş; yola bakan cephe sıva+boya olarak, diğer cepheler ise taş+tuğla örgü olarak yapılmıştır. İç duvarlar tuğla ve bağdadi olarak yapılmış, üzerleri sıvanmıştır.

Dikdörtgen plan şemalı yapının zemin katı, koridor şeklindeki orta sofadan dağılan sağlı sollu ikişer oda ve giriş koridorunun sonundaki merdiven ve balkona çıkış kapısından oluşmaktadır. Alt kat ise yan bahçeden girilen,  mutfak, oda ve tuvaletten oluşmaktadır.

Bina ön cephesinde, taş söveler, saçak kornişleri, kat silmeleri ve frizleri dışa vurumcu bir anlayışla cepheye yansıtılmıştır. Ayrıca kat başlangıç ve bitişinde kesme taşla yatay ve dikey hatlar oluşturulmuş, bu binaya estetik bir mimari tarz kazandırmıştır. Kemerli doğrama açıklıkları, taş söve ve denizliklerle sonlandırılmıştır.

Yapının üst kat döşemeleri ahşap, alt kat ise şap+mozaik olarak imal edilmiştir. Yapının ahşap doğramalarının büyük bölümü günümüze ulaşmıştır. Tüm üst kat pencerelerinde kemerli demir kepenkler bulunmaktadır.

NERESİ

Bergama Taş Konak

NEREDE

Bergama/ İzmir

NE ZAMAN

Haziran 2017

bottom of page