top of page
mimarlar odası binası
mimarlar_odası_012

Çanakkale Mimarlar

Odası

Binası

Mülkiyeti Çanakkale Mimarlar Odasına ait yapı, önden Hasan Mevsuf Sokağa bakmakta olup, yanlarda komşu parsellere bitişiktir. Arka bölümünde iç bahçesi bulunmakta olup Cumhuriyet İlkokulunun bahçesine bakmaktadır. Yapının zemin ve normal kat oturum alanı; 78.35 m2’dir. Yapı tescilli eski eser olup, Çanakkale Kentsel Sit Alanında yer almaktadır.

İki katlı tuğla kâgir yapı 19-20. yy yapı tarzındadır. Yapı sokağın özgün yapısına uygun olarak sıra ev olarak inşa edilmiştir. Bina ana caddeden girilen orta sofalı ve arka bahçeli bir plan tipine sahiptir. Bina, yığma taş+tuğla örgü olarak inşa edilmiş olup, ön cephesinde tuğlayla oluşturulmuş söveler ve taş silmeler mevcuttur.

Binanın zemin katı; giriş holünün solunda bir oda, arka da yani bahçeye bakan kısımda da bir oda ve bir mutfaktan oluşmaktadır. Orta sofa da merdiven kovası yer almakta olup bodruma ve üst katlara bağlantı buradan sağlanmaktadır. Ayrıca sofa da  tuvalet ve bir dolap nişi de yer almaktadır. Binanın bahçesine mutfaktan bir kapıyla ulaşılmakta olup, zaman içerisinde bazı eklentiler yapılmış, sonradan bu ekler kaldırılmıştır. Zemin kat döşemesi girişin solundaki ve arka oda hariç karo mozaik olarak yapılmış, odalar ise ahşap döşeme yapılmıştır.

 Bina ön cephesinde saçak kornişleri, kat silmeleri ve frizleri dışa vurumcu bir anlayışla cepheye yansıtılmıştır. Ayrıca bu cephede pencere, kapı kenarları ve bina başlangıç ve bitişinde cephe tuğlasıyla dikey bir hat oluşturulmuş, bu binaya estetik bir mimari tarz kazandırmıştır.

Bina ilk inşa edildiği dönemden günümüze büyük ölçüde korunarak ulaşmıştır. Zemin kat sokaktan 20 cm yukarıda planlanmıştır. Balkon I profiller ve demir eli böğründelerle duvara sabitlenmiş, balkon döşemesi ahşaptan imal edilmiştir. Binanın çatısı kırma çatı olarak yapılmış, cephe de parapetle kapatılmış ve gizli derelerle suyun tahliyesi gerçekleştirilmiştir.

Projemizde öncelikli hedef binanın orijinal planlamasına ve kurgusuna en az müdahale ederek restorasyonu gerçekleştirmekti. Bina ön ve arka cepheleri korunarak, iç mekânlarda da orijinale mümkün mertebe sadık kalarak ve Mimarlar Odası Çanakkale Şubesinin ihtiyaçları göz önünde tutularak proje hazırlandı. Zemin katta restitüsyona uygun olarak odalar teşkil edilmiş, sadece arka bahçe kısmına bir kış bahçesi yapılarak bir bekleme-dinlenme mekânı yaratılmıştır. Kış bahçesi şeffaf malzeme kullanılarak teşkil edilmiş, yan binaların arka cephe hizalarını geçmeyecek şekilde planlanmıştır.1. katta da odalar arasındaki bölme duvarlar kaldırılarak ön ve arkada ihtiyaca yönelik olarak geniş mekânlar elde edilmiştir. Şube binalarında çok büyük ihtiyaç olan arşiv içinse mevcutta kısmi olarak yapılmış olan bodrum kat tam olarak planlanmış, bu aynı zamanda temelin güçlendirilmesini de sağlamıştır.

Bina mail-i inhidam durumunda olması sebebiyle bina içine çelik karkasla yeni bir taşıyıcı sistem kurulmuş ve binanın dış duvarları bu sisteme bağlanmıştır. Bodrum katta radye temel yapılarak tüm sistemin beraber çalışması sağlanmıştır.

Bina da tüm doğrama ve kepenkler ahşap malzemeden yapılarak, mevcut malzeme ve detayların titizlikle uygulanması sağlanmıştır. Mevcut balkon korkulukları ve eli böğründeler korunmuş, raspaları yapılarak boyanmıştır. Cephelerdeki tuğla bozulmaları tuğla değişimi veya tamamlama şeklinde koruma altına alınmıştır. Cephedeki erimiş taş frizler ve kat silmeleri aynı tür malzemeyle değiştirilmiştir.  Tüm kapı ve pencereler orijinal örneklerine göre yeniden yapılarak monte edilmiştir. Çatı ahşap karkas üzerine alaturka kiremit olarak imal edilmiştir.

NERESİ

Çanakkale Mimarlar Odası

NEREDE

Çanakkale

NE ZAMAN

Haziran, 2010

bottom of page