top of page

Avlulu

Konak

İki katlı yapı 19–20. yy yapı tarzındadır. Bu yapının projelerinde hem restorasyon ilkeleri ve uygulaması hem de verilen işlev açısından bu tür uygulamalara bir örnek olması amaçlanmıştır. Binanın iskeleti ve omurgalarına sadık kalınmış ve Çanakkale evlerinin tipik örneklerinden biri olması nedeniyle bu evdeki yaşamın manken ve eşyalarla canlandırıldığı bir oda düşünülmüştür. Bu odada kullanılmak üzere evin eski sahiplerinin eşyaları da özenle korunmaktadır. Bu kafeteryaya gelen Çanakkaleliler geçmişleriyle ilgili bir şeyler hissetme şansını bulacaklar ve bir süreliğine de olsa özlerini yaşayabileceklerdir.

            Bina cephesi; mevcut kat silmeleri ve friz kotları korunarak projelendirilmiştir. Yalnızca çatı katı yüksekliği yetersiz olduğu için 60 cm yükseltilerek bu katın kullanılır hale getirilmesi sağlanmıştır. Sokak siluetindeki yüksekli alçaklı binalar ve bitişik nizamdaki komşu binaların yüksekliği bu değişikliği yapmamız konusunda bize yardımcı olmuştur. Cephede yapılan sıva, raspa yapılarak özgün görünümüne kavuşturulmuş ve sıva altından çıkan tuğlalar temizlenip koruyucu sürülerek bırakılmıştır. 

Projemizde, binanın plan şemasında; kafeterya fonksiyonuna hizmet etmesi için gerekli ünitelerin yerleştirilmesi ve bazı ahşap bölücü duvarların kaldırılması dışında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Zemin katta girişin sağındaki odanın duvarı kaldırılarak orta holün ışık alması ve müşterileri karşılayacak mekânın geniş ve ferah olması amaçlanmıştır. Bu katta arka kısımda yer alan odaların bölücü duvarları da kaldırılarak mekânda bütünlük sağlanmaya çalışılmıştır. Tüm bunları yaparken orijinal ahşap tavanlar korunarak projelendirilmesinin koruma ilkelerine uygun olacağı düşünülmüştür. Bahçede yer alan tuvalet ve eklenti duvarlar kaldırılarak, bahçenin yeşillendirilip yemek yenebilen bir mekâna dönüştürülmesi düşünülmüş ve bu mekânlara hizmet edecek bir mutfak ve servis bankosu tasarlanması planlanmıştır. Ayrıca merdiven altında bir tuvalet tasarlanarak bu kata ve bahçeye hizmet etmesi amaçlanmıştır. Bodruma inen merdivenlerin ölçü ve genişlikleri daha uygun boyutlara getirilerek bodrumun yalıtımının yapıldıktan sonra ıslah edilerek depo olarak kullanılabileceği düşünülmüştür. Binanın 1. katında herhangi bir plansal değişikliğe gidilmemiş, bu katta yemek salonu, gruplar için bir yemek odası ve Çanakkale’de binanın yapıldığı yıllarda nasıl bir yaşam tarzı olduğunun anlatıldığı bir müze bölümü tasarlanmıştır. Ayrıca orijinalinde tuvalet ve ardiye olarak kullanılan ufak bölmeler bay ve bayan tuvaletleri olarak projelendirilmiştir. Çatı katı ise binanın ofis bölümü olarak düşünülmüş ve personelin soyunup duş alabileceği birimler projelendirilmiştir.

Tüm kapı ve pencereler binanın restitüsyonuna uygun olarak projelendirilmiş ve binanın orijinal halini kazanması sağlanılmaya çalışılmıştır. Zemin kat bahçe çıkış kapısının özgün hali yok olduğu için diğer doğramalara uygun bir doğrama tasarlanmıştır. Projede 1. kattaki Fransız balkon kapıları da mevcuda uygun olarak yeniden yerlerine konmuş ve ahşap kepenklerde yerine takılmıştır.1. kat bahçe tarafındaki balkon ve kapısı da restitüsyona uygun olarak projelendirilmiş ve yerine konmuştur.

NERESİ

Avlulu Konak

NEREDE

Çanakkale

NE ZAMAN

Mart, 2008

bottom of page